تبلیغات
حرف های یک جوان - وقتی کنجکاوی فوران میکند!

امروز:

مطلع هستید که در کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه،در فصل 2 به بررسی خواص عناصر از دیدگاه های مختلف می پردازیم که از عناصر قلیایی(فلز های قلیایی) آغاز می شود.این را هم می دانید که فلزات قلیایی واکنش پذیری زیادی با آب دارند و از بالا به پایین واکنش پذیریشان با آب افزایش پیدا می کند و این که با آب داغ،شدید تر واکنش می دهند.

خوب؛اما اصل مطلب:ما هرچی به این دبیرمان میگفتیم که این آزمایش ها را برای ما انجام بدهید،قبول نمی کردند؛ما هم در یک عملیات امنیتی-اطلاعاتی-نظامی ، کلید های آزمایشگاه را کف رفتیم(~ بلند کردیم) و خودمان خلاقانه(!) به انجام آزمایش پرداختیم که فیلمش را میبینید.

[http://www.aparat.com/v/2e8fb1a856a01a7e182ca0fc8f3fc4f0156841]

  - این فیلم مربوط به سال 88 است،اگر اشتباه نکنم آبان 1388

- این آزمایش اینقدر تکرار شد که تمام پتاسیم های آزمایشگاه،هیدروژن شد رفت هوا!